SỰ KIỆN ! SẮP KHAI TRƯƠNG ĐIỆN MÁY TỐT THỊNH HOÀ BÙ ĐỐP - 1000 PHẦN QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ

Chương trình Quà tặng tivi Samsung

AM SIEU TOC SMARTCOOK KES-3866

VALI DU LỊCH

 

Years  Full model code  Sell out Gift
27 Apr~ 9 May Gift 10 May ~16 Jun
2019  QA98Q900RBKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA82Q900RBKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA75Q900RBKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA65Q900RBKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA82Q90RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA75Q90RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA65Q90RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA65Q80RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA55Q80RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA75Q75RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA65Q75RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA55Q75RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA82Q65RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA75Q65RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA65Q65RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA55Q65RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA49Q75RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA49Q65RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  QA43Q65RAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA88Q9FAMKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA75Q9FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA65Q9FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA65Q8CNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA55Q8CNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA75Q7FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA65Q7FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA55Q7FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA65Q6FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA55Q6FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2018  QA49Q6FNAKXXV               900,000  Kettle              1,390,000  Vali 
2019  UA65RU8000KXXV               900,000